Interessante projecten oppakken, de juiste mensen voor en rond het project vinden, in gesprek gaan met gemeenten en andere partijen, waaronder investeerders en kort gezegd een project tot een succes maken, ook door (tijdelijk) de exploitatie (gedeeltelijk) zelf ter hand te nemen .

Prestatiegerichtheid

Wij streven doelgericht naar een prestatie en gaan daarbij nodig de strijd aan met anderen. Met ons zakelijke doel voor ogen twerken wij met veel wilskracht en energie aan onze opdracht.
Wij willen veel bereiken en stellen hoge eisen aan onszelf maar ook aan anderen. Daarbij proberen wij onszelf steeds weer te overtreffen.

Dominantie

Dominantie is de behoefte om controle over anderen te hebben; om iemand je wil opleggen. Dominantie is onze reden om te ondernemen, omdat er dan eindelijk iets gebeurt.
Met een goed geformuleerde opdracht weten wij anderen te beïnvloeden om hun eigen doelen te bereiken.

Creativiteit

Creativiteit is het vermogen om te "spelen" met gedachten en nieuwe mogelijkheden te zien en uit te proberen. Wij stellen ons open voor wat er in onze omgeving gebeurt. Daarbij worden wij niet gehinderd door beperkingen van de situatie, maar juist uitgedaagd door de mogelijkheden.

Pioniers in ontwikkeling!

Onze gedachten worden gedomineerd door mogelijkheden. We leven in de toekomst en hebben een lange termijn visie. Door onze sterke verbeeldingskracht zien wij vaak het hele plaatje al voor ons, terwijl anderen nog geen benul hebben. We denken speels, snel en vaak buiten gestelde kaders. Wij vallen op door een gepassioneerde, optimistische, maar soms ook naïeve denkstijl. We hebben het vermogen om een situatie uit de chaos te redden. Dit komt doordat we bestaande zaken in een nieuw daglicht zetten en ogenschijnlijk onlogische problemen transformeren in oplossingen. Waar anderen de onmogelijkheden of routine van de situatie accepteren, vragen wij ons voortdurend af waarom de dingen gaan zoals ze gaan.

Hoe maakt u daar het beste gebruik van?

Onze denkstijl zorgt voor een welkome aanvulling op ondernemers/managers die behoefte hebben aan een frisse kijk op de zaak.

Wij concentreren ons op de volgende activiteiten:
  • - vastgoedontwikkeling en exploitatie
  • - zoeken, spreken van mogelijke investeerders en belanghebbenden
  • - sparringpartner/coach/klankbord voor ondernemers en managers m.n. gericht op ondernemingsvraagstukken in relatie tot commercie en strategie

U bepaald in welke mate u gebruikt wilt maken van onze diensten.

Onze kracht ligt in situaties waarin zaken niet vastliggen en nog alle kanten op kunnen. Zoals de start van een nieuw bedrijf of het bedenken en uitbouwen van een idee of concept. Wij concentreren ons op zaken waarin onze originaliteit van toepassing kan zijn. Dit kan conceptontwikkeling zijn of projecten waarin telkens (unieke) oplossingen moeten worden bedacht. In ieder geval zaken die steeds weer uitdagen of nieuw zijn. We bemoeien ons met de grote lijnen en houden het realistisch.

Wij zijn een hecht team dat met oplossingen komt, marktkansen zien en bedrijvigheid creëert. Met als eindconclusie: pas tevreden als u dat ook bent!